Uitvoering activiteiten 2020

  • Verwerving van de notarieel vastgelegde inkomsten. Zie de notariĆ«le akte.
  • Uitvoering donaties aan Stichting Bondeko activiteiten met name richting schoolgelden basisschool Bondeko. Voor een aantal personen is beroepsonderwijs gefinancierd.
  • Boeken cultuurhistorie Roden
  • Bijdrage aan onderwijskosten
  • De vaste kosten van de bank, de kamer van Koophandel en de website blijven. De website wordt bijgewerkt.
  • Conform de statuten heeft het Stichtingsbestuur de taken uitgevoerd.


FinancieĆ«l overzicht            JAS     2020


Kosten                                                                                               OpbrengstenBegroting      JAS     2021


Voor studiebeurzen in het voortgezet en beroepsonderwijs van studenten in Uganda, herdenking en ondersteuning historische activiteiten. Het agrarisch natuurbeheer gecombineerd met biologische landbouw. Voorts wordt verdere opbouw aanleg reserve.


Kosten                                                                                               OpbrengstenRoden 04/01/2021

Bank kosten

119,40


Saldo 2019

17386,10

Studiebeurs Uganda

900,00


Notarieel J. Aukema

6000,00

Website kosten

135,65
Onderwijs Bali

600,00

 Roden boeken

532,62
Saldo

21098,43
Totaal

23386,10


Totaal

23386,10

Studiebeurzen Uganda

2500,00


Saldo 2020

21098,43

Bondekoschool

1000,00


Notarieel

6000,00

Omkosten website/bank

200,00
Cultuur Roden

1000,00
Saldo

22398,43
Totaal

27098,43


Totaal

27098,43