Algemeen


Statutaire naam:        Jan Aukema Stichting (JAS)

Bezoekadres:             Oosteinde 2a, 9301 LJ Roden

E-mailadres:               jan.aukema@kpnplanet.nl

Telefoonnummer:       050-5019126*Voorzitter van de stichting is J.H.R. Aukema (Roden),

Secretaris Roelina van Aalst (Steenwijk),

Penningmeester Roelina Ingrid Hoiting (Beekbergen).


Bankrekening is 1275.43.856.


Fiscaal nummer : 850320690
Er zijn drie doelstellingen geformuleerd:


a. Het behoud en beheer van onroerende zaken in Roden, in het bijzonder die welke in landschappelijk opzicht belangrijk zijn en welk behoud en beheer geschiedt zowel ten nutte van natuur, fauna en cultuurlandschap, als ten behoeve van het welzijn van de mens in Roden, als wereldwijd.


b. Het ondersteunen van cultuurhistorische publicaties met betrekking tot Roden.


c. Het ondersteunen van onderwijs in ontwikkelingslanden en het verstrekken van studiebeurzen aan jongeren in ontwikkelingslanden die dat zelf of wier ouders dat niet kunnen betalen voor studie in eigen land of elders.


Beloningsbeleid: Alles is vrijwilligerswerk. Alleen onkosten voor geleverde diensten, bouwen website en bankkosten.

Beleidsplan: Het vermogen staat uitsluitend op de bankrekening


Boeken verkrijgbaar bij boekhandel Daan Nijman, Roden