Agrarisch natuurbeheer

In het Agrarisch Natuurbeheer gaat het om randbeheer van grasland, wallen beheer en bossingelbeheer in het kader van de droge dooradering in Drenthe. Het beheer van de gronden middels biologische landbouw heeft daarin prioriteit.