Jaarverslagen

 

 

JAS        Jaarverslag en jaarrekening 2019. Begroting  JAS 2020

 

 Uitvoering activiteiten 2019:

  •  Verwerving van de notarieel vastgelegde inkomsten. Zie de notariële akte.
  • Uitvoering donaties aan Stichting Bondeko activiteiten met name richting schoolgelden basisschool Bondeko. Voor één persoon is beroepsonderwijs gefinancierd.
  • Bijdrage aan onderwijskosten
  • Bijdrage World Servants Malawi
  • Boeken cultuurhistorie Roden
  •  De vaste kosten van de bank, de kamer van Koophandel en de website blijven. De website wordt bijgewerkt
  •  Conform de statuten heeft het Stichtingsbestuur de taken uitgevoerd.

 

Finacieel overzicht JAS 2019

 

Kosten                                                                                                Opbrengsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting  JAS  2020

 

Voor studiebeurzen in het voortgezet en beroepsonderwijs van studenten in Uganda, herdenking en ondersteuning historische activiteiten. Het agrarisch natuurbeheer gecombineerd met biologische landbouw. Voorts verdere opbouw aanleg reserve.

 

Kosten                                                                                               Opbrengsten

 

 

 

 

 

 

 

Bank kosten

119,40


Saldo 2018

14103,64

Studiebeurs Uganda

1000,00


Notarieel J. Aukema

6000,00

World Servants

1000,45
Website kosten

97,69
Onderwijs Bali

500,00

 Saldo

17386,10
Totaal

20103,64


Totaal

20103,64

Studiebeurzen Uganda

2500,00


Saldo 2019

17386,10

Bondekoschool

1000,00


Notarieel

6000,00

Omkosten website/bank

200,00
Cultuur Roden

1000,00
Saldo

18686,10
Totaal

23386,10


Totaal

23386,10

Stichtingjas .nl

Jan Aukema Stichting